Trænger dit hus til nye fuger?

Fremstår dit murværk kedeligt og usundt?
Fugerne i dit hus’ murværk er en del af den samlede konstruktion, der gør huset holdbart og robust. Vejr og vind nedbryder fugerne. Derfor har dit hus behov for at blive omfuget efter ca. 40-60 år.

Derfor skal dit hus omfuges i tide
Konsekvenserne af ikke af få omfuget i tide kan være alt fra revner der giver fugtskader, til konstruktioner der bryder sammen. Vi anbefaler derfor, at du får omfuget dit hus i tide, inden dine mursten smuldrer væk, og dit hus får skimmelsvamp.

Sådan foregår en omfugning

  1. De gamle fuger udfræses/udkradses omhyggeligt, således de omkringliggende raske sten ikke tager skade.
  2. Eventuelle gamle skadede sten fjernes og udskiftes.
  3. De tomme fuger renses for støv og snavs.
  4. Murværket vandes, således at den nye mørtel hæfter bedre.
  5. Med vores erfaring og i samråd med dig findes en mørtel i en farve, der passer til murværket.
  6. Fugerne fyldes og eftertrykkes.
  7. Når fugerne er hærdet, afsyres hele muren for at fjerne kalksløret. Dermed femhæves murens farve.
  8. Vi oprydder området og gennemgår det færdige arbejde sammen med dig.