Autoriseret Kloakmester  Autorisationsnummer :KFUL-89786

Vi er autoriseret kloakmester hvilket er jeres garanti for at arbejdet  er korrekt udført

Kloakmester der kan tilbyde

At lave reparationer af eksisterende kloaksystem

At lave forsikringsskader

At lave nybyggeri, om- og tilbygning

At foretage kloaktilslutning til offentligt kloaknet mv.

TV-INSPEKTION AF KLOAK

ROTTESPÆRRE +SERVICERING AF ROTTESPÆRRE